Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Положення про встановлення плати за землю на території міста Шостка

Рішення 30 сесії Шосткинської міської ради VІ скликання "Положення про встановлення плати за землю на території міста Шостка"

 

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відповідно до вимог Податкового кодексу України затвердити Положення про плату за землю на території міста Шостка згідно з додатком до даного рішення.

 

2. Рекомендувати Шосткинській об’єднаній державній податковій інспекції при здійсненні контролю за повнотою надходжень плати за землю керуватись вимогами чинного законодавства України та даним рішенням.

 

3.  Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

 

  

  

  Додаток   до рішення Шосткинської  міської ради

  від   30.01.15             

 

 

Положення про встановлення плати за землю на

території міста Шостка

 

Положення про встановлення плати за землю на території міста Шостка (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

Плата за землюобов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

 

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

2. Об'єкти оподаткування

 2.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

4. Ставки земельного податку за земельні ділянки

4.1. Ставка податку за земельні ділянки встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель сільськогосподарського призначення встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1; для багаторічних насаджень – 0,03.  

4.3. Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення.

4.4. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель заповідників, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення;

4.5. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель дослідних господарств науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення;

4.6. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення;

4.7. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладах України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення;

4.8. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель благодійних організацій, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення;

4.9. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності і джерел фінансування, закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення;

4.10. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення.

4.11. Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у розмірі, обчисленого відповідно до пункту 4.1. цього Положення із застосуванням таких коефіцієнтів:

4.11.1. міжнародного значення - 7,5;

4.11.2. загальнодержавного значення - 3,75;

4.11.3. місцевого значення - 1,5.

 4.12. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення.

4.13. Податок за земельні ділянки, надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляються у розмірі 25 відсотків обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення.

4.14. Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у п'ятикратному розмірі податку, обчисленого відповідно до п.4.1. цього Положення.

4.15. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами,  іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до п.4.1. цього Положення від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до статті 281 Податкового кодексу України.

5.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до статті 282 Податкового кодексу України.

5.3.  Платники земельного податку, за земельні ділянки, які відносяться до пунктів 4.4 – 4.10  цього Положення у 2015 році звільняються від сплати земельного податку.

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

7. Податковий період.

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю

8.1. Порядок обчислення та строк сплати плати за землювизначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.

9. Контроль

9.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Шосткинською об’єднаною державною податковою інспекцією. 

10. Порядок зарахування плати за землю

10.1. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету м.Шостка у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

11. Відповідальність

11.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до місцевого бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

 31.01.2015 10:06

Источник: Шосткинська міська рада http://www.shostka-rada.gov.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"