Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Форми запитів на інформацію, Порядок складення та подання запитів на інформацію, Памя'тка про порядок розгляду запитів про отримання публічної інформації, Порядок розгляду звернень громадян в органах ДПС

Шановні платники податків!

 

 Пропонуємо до вашої уваги інформацію, яка допоможе вам під час звернень до Шосткинької ОДПІ Сумської області Державної податкової служби.

 

 

Закон України від 13.01.11р. № 2939-vi „Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 02.10.96р. № 393/96-ВР „Про звернення громадян”

Податковий кодекс України

Визначення термінів

Запит на публічну інформацію-це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ст.19 Закону).

Публічна інформація-це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб”єктами владних повноважень своїх обов”язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб”єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Звернення громадян-це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ст.3 Закону).

Пропозиція (зауваження)- звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання)-звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання-письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга-звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішенням державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об”єднань громадян, посадових осіб.

 

Податкова консультація- це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (ст.14 Кодексу).

Згідно із статтею 52 Податкового кодексу України податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Визначення термінів

Відповідно до ст.20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на публічну інформацію не пізніше п”яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п”яти робочих днів з дня отримання запиту. Також відповідно до ст.22 Закону відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин не- переробної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз”ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Відповідно до ст.20 Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,-невідкладно, але не пізніше п”ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п”яти днів.

Відповідно до ст.52 Податкового кодексу України за зверненнями платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Вимоги до оформлення

Відповідно до ст.19 Закону запит на публічну інформацію має містити:

-ім”я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв”язку, якщо такий є;

-загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Відповідно до ст.5 Закону у зверненні має бути зазначено прізвище, ім.”я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Оформлене без дотримання цих вимог звернення, повертається заявникові з відповідними роз”ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

Відповідно до ст.8 Закону письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає, також не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідно до ст.52 Податкового кодексу України за вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі.

 

 

 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       постановою Кабінету Міністрів

                                                                                       України від 25.05.2011 р. № 583

 

            ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник _____________________________________________________

інформації               (найменування розпорядника інформації)

 

Запитувач     _____________________________________________________

                                   (прізвище, ім”я, по батькові – для фізичних осіб)

                                                         найменування організації

                               _____________________________________________________

                                   (прізвище, ім.”я, по батькові представника організації –

                                    для юридичних осіб та об”єднань громадян, що не мають

                                    статусу юридичної особи)

 

 

                                  _____________________________________________________

                                  (поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

________________________________________________________________________

                   (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

(необхідне зазначити): 

 

на поштову адресу  _______________________________________________________

                                     (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                                       будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу______________________________________________________

 

телефаксом                 ______________________________________________________

 

за телефоном              ______________________________________________________ 

 

_____________                              _______________

      (дата)                                                (підпис)

 

 

 

 

Примітки.

 1. Запит може бути поданий:

       на поштову адресу: вул. Комуністична, буд. 2, м. Шостка, Сумська область, 41100

       на електронну адресу: 1817_public@ukr.net

       телефаксом: (05449) 2-01-31

       за телефоном: (05449) 2-24-40

 1. Запит може бути поданий особисто до сектору забезпечення доступу до публічної інформації та       розгляду звернень громадян Шосткинської ОДПІ Сумської області Державної податкової служби  в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

 

 

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               постановою Кабінету Міністрів

                                                                                                               України від 25.05.2011 р. № 583

 

 

 

 

 

  ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК  складення та подання запитів на інформацію

 

 

 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об”єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

 1. Запит на інформацію подається у довільній формі.

 

 1. Запит на інформацію повинен містити:

 

-прізвище, ім.”я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв”язку (якщо такий є),

 

-загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо),

 

-підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

4.     Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник                                                                          

        інформації або яка розміщується на офіційному веб – сайті.

 

 1. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або

посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

 1. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання

інформації.

 

 1. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може

подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім.”я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

 1. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із                                

зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 

 

 

Пам'ятка про порядок розгляду запитів про отримання публічної інформації

 

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач може звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит може бути індивідуальним або колективним і подається в усній, письмовій чи іншій формі.

Запит  має містити:

           -ім”я запитувача,

           -поштову адресу,

           -номер телефону,

           -загальний опис інформації або назву чи зміст документа,

           -підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів, обов”язково зазначивши в запиті своє ім”я, контактний телефон, та надати копію особі, що його подала.

Розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту у спосіб, обраний запитувачем. У разі, якщо інформація стосується захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, розпорядник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням продовження. Про це в письмовій формі повідомляється запитувача не пізніше 5 робочих днів.

У рішенні про відстрочку має бути зазначено:

           -П.І.Б. та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту,

           -дату надсилання повідомлення,

           -причини,

           -строк, у який запит буде задоволено,

           -підпис.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

        -розпорядник інформації не володіє і не зобов”язаний відповідно до його компетенції,

         передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит,                        

        -інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом,

не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених                                   частиною 5 статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено: прізвище, ім.”я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв”язку (якщо такий є), загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо   запитувачу це відомо), підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

           У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:

            -П.І.Б. особи, відповідальної за розгляд запиту,

            -дату відмови,

            -мотивовану підставу,

            -порядок оскарження,

            -підпис.

Запитувач має право оскаржити відмову в задоволенні запиту, відстрочку, ненадання відповіді, надання неповної відповіді. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 

 

 

Пам’ятка  про порядок  розгляду звернень громадян в органах ДПС

 

Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення повинно містити:

 • прізвище, ім'я та по батькові громадянина;
 • місце проживання громадянина;
 • суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги);
 • підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
 • надруковано або написано від руки розбірливо і чітко.

Письмові звернення - це викладені у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, надіслані поштою або передані громадянином особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Усні звернення - це викладені в усній формі пропозиції, заяви, скарги, що записані посадовою особою ДПА України під час особистого прийому.

Звернення може бути:

- індивідуальне - звернення, що подано окремою особою;

- колективне - звернення, що надане групою осіб.

Анонімне звернення - письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

Повторне звернення - викладені у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, зауваження винятково з тих питань, що вже були порушені громадянином у попередньому зверненні і на які громадянин отримав відповідь (по суті) від ОДПС і при цьому відсутні нові дані чи факти, що потребують додаткової перевірки.

Дублетне звернення - пропозиції, заяви і скарги одного і того ж самого громадянина з одного й того ж самого питання, що надіслані за адресами різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня чи іншими установами, організаціями, підприємствами, ЗМІ за належністю до ОДПС для їх вирішення по суті, якщо останніми вже отримані звернення відповідного змісту.

Розгляд звернень громадян

Звернення може бути подане особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне) чи надіслано по пошті. Громадянин може подати звернення також через уповноважену на це іншу особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Колективні звернення розглядаються в тому ж порядку, як і письмові звернення.

Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних податкових органів особисто.

Особлива увага приділяється розв'язанню проблем, порушених у зверненнях ветеранів війни та праці, інвалідів та інших непрацездатних осіб, а також осіб, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями у термін не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян". Копія такого звернення залишається у впровадженні того органу чи установи, до яких звернувся заявник.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою ОДПС, воно у термін не більше 5 днів повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Рішення про визнання звернення необґрунтованим приймає посадова особа, яка прийняла резолюцію щодо виконання конкретного звернення.

Не розглядаються й повторні звернення до одного й того ж самого органу від одного й того ж самого громадянина з одного й того ж самого питання, якщо перше питання вирішено по суті, а також ті скарги, які подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян", та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Повторними вважаються звернення, в яких:

 • оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло до ОДПС.
 • повідомляється про несвоєчасний розгляд питань попереднього звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не надавалась.
 • не вирішене по суті або вирішене не в повному обсязі питання, порушене у попередньому зверненні.

Якщо у черговому зверненні громадянин (поряд з питаннями, що вже розглядались і на які була надана вичерпна відповідь або за якими прийняте відповідне рішення) звертається з іншими питаннями, новими фактами, то звернення не вважається повторним і розглядається ОДПС у встановленому порядку.

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень ОДПС, воно в термін не більше 5 днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Якщо порушені у зверненні питання частково належать до повноважень ОДПС - відповідь з питань у межах компетенції ОДПС надається громадянину в установленому порядку, а за рештою питань, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, при наданні відповіді на звернення роз'яснюється порядок вирішення цих питань.

Органи ДПС та посадові особи ОДПС розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.

 

 

 

 

Розгляд звернень громадян, які надійшли від народних депутатів України

Депутатський запит - це вимога народного депутата України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Орган або посадова особа, до яких звернувся заявник, зобов'язані дати офіційну відповідь не пізніше ніж у 15-денний термін або в інший термін, установлений Верховною Радою України.

Відповідь на депутатський запит надсилається Голові Верховної Ради України та депутату, який його вніс.

Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб державних органів, керівників підприємств, установ та організацій, здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом не більше 10 днів з моменту одержання.

Звернення громадян, які надійшли з листами народних депутатів України, розглядаються у загальному порядку відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Повідомлення народних депутатів України про результат розгляду такого звернення здійснюється у 10-денний термін від дня надходження до ОДПС. Якщо в депутатському зверненні міститься прохання повідомити тільки заявника, тоді відповідь народному депутату не надається.

У разі неможливості розгляду у визначений термін звернень громадян, які надійшли до ОДПС України від народних депутатів України, в обов'язковому порядку виконавець до закінчення 10-денного терміну повідомляє народного депутата і громадянина офіційним листом з викладенням причин продовження терміну розгляду. Термін розгляду звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів від моменту його реєстрації в ОДПС.

Якщо розгляд звернення з об'єктивних причин не може бути проведено у визначений термін, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладенням мотивів продовження терміну розгляду.

Розгляд звернень та запитів народних депутатів України за зверненнями громадян береться під особливий контроль перших керівників органів ДПС. Про наслідки розгляду питань таких звернень і запитів керівник ОДПС повідомляє народного депутата.

Максимальний час розгляду депутатського запиту чи звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Запити та звернення депутатів місцевих рад, які надійшли до ОДПС, в інтересах громадян розглядаються протягом термінів, установлених відповідною статтею Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Розгляд скарг громадян

Дане не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, установлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, антимонопольним трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції згідно зі статтею 12 Закону України "Про звернення громадян".

Скарга на дії чи рішення ОДПС або посадової особи подається у порядку підлеглості вищому ОДПС або посадовій особі відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

За кожною скаргою, в якій громадяни порушують питання про наявність порушень чи недоліків у роботі ОДПС або скаржаться на дії працівників ОДПС, проводиться ретельна перевірка. За результатами перевірки надаються матеріали керівнику або його заступникам, в яких зазначається, підтвердились чи ні наведені відомості (факти) і які заходи вжиті для усунення виявлених порушень чи недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб. Громадянину за наслідками розгляду надається письмова відповідь.

Рішення за розглядом скарги громадянина приймає керівник ОДПС (або його заступник), у провадженні якого перебуває скарга. Рішення вищого органу ДПС щодо розгляду скарги в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржене в суді в термін, передбачений законодавством України.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим ОДПС або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються, а також тим, які не мають повноважень для їх розгляду або керівники яких приймали рішення з викладених у зверненні доказів.Терміни розгляду та надання відповідей за зверненнями громадян

Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх реєстрації в ОДПС, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то керівник відповідного органу ДПС, його заступники поновлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. За обґрунтованою письмовою вимогою громадянина термін розгляду звернення може бути скорочено від встановленого терміну.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. Звернення громадян, які надійшли до ОДПС від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій, з редакцій газет, журналів, радіо, телебачення, розглядаються у місячний термін від дати реєстрації такого звернення в ОДПС.

Початком терміну розгляду звернення вважається день надходження та реєстрації в ОДПС, а закінченням - день направлення відповіді заявнику на його звернення.

Звернення вважається розглянутим, якщо всі поставлені в ньому питання розглянуті, прийнято обґрунтоване рішення та вжиті необхідні заходи щодо його виконання, а заявника повідомлено про результати перевірки звернення.

Рішення про відмову у задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, які вживались ОДПС для перевірки цього звернення. Якщо надавалась усна відповідь, то складається відповідна довідка за погодженням з громадянином, яке долучається до матеріалів перевірки звернення, та копія її додається до контрольної картки при знятті з контролю.

Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана. У тексті необхідно вказувати загальну кількість громадян, що звернулись.

 

 


Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. До зазначених посадових осіб за неналежне виконання службових обов'язків з розгляду звернень громадян також можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.

У разі задоволення скарги ОДПС або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, витрати на проїзд для розгляду скарги на вимогу відповідного органу і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"