Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Місцеві вибори 2015

 Гаряча лінія

 Поточні онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Державні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Державний реєстр виборців

 Медіа

 Військова служба за контрактом



 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2017

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

ПЛАНИ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2017

 

   

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА 

 

 

 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-

 ПРЕДСТАВНИЦТВО

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

КАРТА ШОСТКИ

 

 

 

 

2. Відділ ведення Державного реєстру виборців Шосткинської міської ради

 

 Доступ до публічної інформації

 

м.Шостка, вул.Горького, 4

 

1 поверх (права сторона) кабінет №7

 

телефони для довідок:

 • начальник відділу  Шиман Ірина Юріївна— 7-03-95

 

спеціалісти відділу - 7-06-49; 2-14-99

 

 • E-mail:  vvdrv@ukr.net

 • ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ ШОСКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – ЦЕ БАНК ДАНИХ ПРО ВИБОРЦІВ м. ШОСТКИ

   

   

  Для чого створено Державний реєстр виборців?

   

  • для підготовки списків виборців для виборів та референдумів усіх рівнів;
  • для системного ведення персоніфікованого обліку виборців.

   

  Які дані про виборця зберігаються в базі даних Реєстру?

   

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • дата та місце народження;
  • виборча адреса виборця;
  • відомості про постійну нездатність виборця пересуватись самостійно.

   

  Які основні права виборця щодо Реєстру?

   

  • подавати свої персональні дані до відділу ведення Державного реєстру

  виборців Шосткинської міської ради;

  • отримувати інформацію про своє включення (не включення) чи включення (не включення) інших осіб до Реєстру;
  • отримувати інформацію про використання своїх персональних даних;
  • одержувати на безоплатній основі від відділу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру;
  • звертатися до відділу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Реєстру себе чи інших осіб зареєстрованих за виборчою адресою даного виборця;
  • звертатися до відділу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо коригування розбіжностей у персональних даних.

   

   

  Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних.

  У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органу Реєстру в усуненні такого включення.

   

  У яких випадках необхідно звертатися до відділу ведення Державного реєстру виборців?

   

  • якщо Вам виповнилося 18 років;
  • якщо Ви набули громадянства України;
  • якщо Ви змінили ПІБ чи місце проживання;
  • якщо Ви повернулися після проходження військової служби;
  • якщо під час проведення останніх виборів виявили неточності або відсутність у списку;
  • якщо Ви повернулись з місць позбавлення волі;
  • якщо Ви були зняті з обліку в Міністерстві закордонних справ (перебування або тимчасове проживання за кордоном)

   

  Які документи необхідно мати при собі?

   

  • паспорт громадянина України;
  • у разі зміни прізвища або місця проживання — копії документів, що підтверджують ці зміни.

 

 

Шановні виборці!

Просимо Вас перевірити свої дані в Державному Реєстрі виборців.

 

 

Постановою Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2011 року № 57 було затверджено Рекомендації щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, які розроблено з метою забезпечення однакового застосування органами ведення Державного реєстру виборців законодавства України про вибори та референдуми під час приймання та розгляду звернень громадян про тимчасову зміну місця голосування.
Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах або референдумі (далі – виборець), передбачає зміну виборчої дільниці (дільниці для голосування), до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю (дільницю для голосування), яка визначається місцем перебування виборця в день виборів (повторного голосування) чи референдуму, без зміни його виборчої адреси.
Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається органом ведення Державного Реєстру виборців :

• за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів (повторного голосування), референдуму чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;
• за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

 

Заява приймається органом ведення Реєстру не раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) на відповідних виборах або референдумі. У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу в Державному реєстрі виборців : прізвище, власне ім’я, по батькові , дата та місце народження, його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів (повторного голосування) або референдуму, чи номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).
При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування. Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці (дільниці для голосування), утвореній на відповідних виборах або референдумі. Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення за встановленою формою. Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підписується керівником органу ведення Реєстру, який його видав, та засвідчується печаткою цього органу. Посвідчення підлягає обов’язковій реєстрації в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця. Про отримання посвідчення виборець розписується в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування    таких підстав:

• якщо заяву подано раніше утворення виборчих дільниць (дільниць для голосування) або пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
• якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах чи референдумі.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ                                   

про відділ ведення Державного реєстру виборців Шосткинської міської ради

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців Шосткинської міської ради (далі - відділ ведення Реєстру) є виконавчим органом міської ради, створюється міською радою, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та регіональному відділу ведення Державного реєстру виборців обласної державної адміністрації.

 1. 2.Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, МЗС, голови обласної ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.
 2. 3.Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста , а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1)  забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

2)  веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3)  забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4)  установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5)  надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6)  надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7)  проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8)   здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

9)   забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

10)  надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11)  розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців";

12)  проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13)  здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 1. 5.  Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.
 2. 6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Держаний реєстр виборців".
 3. 7.  Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування, консульськими установами України за кордоном, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

8.  Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який має повну вищу

освіту.

Начальник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно вимог діючого законодавства.

9. Начальник відділу ведення Реєстру:

забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на території міста;

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; розподіляє обов'язки між працівниками відділу; видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців1' організовує і контролює їх виконання;

забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою виконавчого комітету ради;

вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців";

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно вимог діючого законодавства.

 

 

 

Оновлено

01.11.16

 
 
 
 
КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДІЙ 
 
 
 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "СВЕМА"

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛІК

МІСТА  ШОСТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

 СТАТИСТИКА  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НС 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

освіта

ЦЕНТРАЛЬНА

РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

црл шостка

ШОСТКИНСЬКА ОДПІ 

ШОСТКИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

пенсионный фонд шостка

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  

ОРГАНІЗАЦІЯ УСВА

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"