Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Місцеві вибори 2015

 Гаряча лінія

 Поточні онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Державні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Державний реєстр виборців

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2017

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

ПЛАНИ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2017

 

   

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА 

 

 

 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-

 ПРЕДСТАВНИЦТВО

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

КАРТА ШОСТКИ

 

 

 

 

8. Сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради

 Доступ до публічної інформації

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар , 14,  каб. 44

 

Email: shstisp@ukr.net 

 

Завідувач сектором: Чигрин Віктор Іванович т. (05449) 21507

 

Графік особистого прийому громадян керівником:  щодня   з 13.00 до 17.00 год.       

 

Положення про сектор обліку та розподілу житла  

 

  1. I. Загальні положення.

 

1.1. Сектор обліку та розподілу житла (далі – сектор)  утворується міською радою, є виконавчим органом Шосткинської міської ради, їй підзвітний та підконтрольний. Сектор у своїй діяльності підпорядковується міському голові та виконавчому комітету міської ради.

1.2. В своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Житловим кодексом, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень, рішеннями обласної, міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови та даним  положенням.

1.3. Положення про сектор затверджується міською радою.

 

II . Функції сектору.

 

2.1. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання.

2.2. Здійснення контролю за веденням обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов на підприємствах міста, що ведуть самостійний квартирний облік.

2.3. Попередній розгляд та подання  на затвердження виконкому проектів рішень про взяття громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, на квартирний облік.

2.4. Підготовка та подання на затвердження виконкому проектів рішень про надання жилих приміщень у будинках житлового фонду міської ради.

2.5. Підготовка та подання на затвердження виконкому проектів спільних рішень адміністрації та профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду.

2.6. Здійснення обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу.

2.7. Здійснення обліку громадян, які бажають отримати доступне житло, згідно з чинним законодавством.

2.8. Вирішення питань постановки на облік для отримання житлових площ в гуртожитках. Видача ордерів на отримання житлових площ в гуртожитках.

2.9. Організація проведення щомісячних засідань громадської комісії з житлових питань. Розгляд спірних питань про прийняття та зняття з квартирного обліку та надання житлової площі громадянам. За результатами прийнятих на засіданні громадської комісії рішень подає пропозицій на засідання виконкому.

2.10. Підготовка проектів рішень про включення жилих приміщень до числа службових.

2.11. Видача ордерів на житлові приміщення.

2.12. Організація, згідно чинного законодавства, роботи по обміну та бронюванню громадянам житлової площі.

2.13. Розгляд, згідно чинного законодавства, заяв та скарг громадян з питань обліку та надання житла. Забезпечення своєчасного звітування по встановленим формам. 

 

III. Права сектору.

 

3.1. Одержувати від посадових осіб місцевого самоврядування накази, довідки, рішення та розпорядження виконавчих органів міської ради, які необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

3.2. Брати участь в проведенні семінарів, інших занять з правових та організаційних питань.

3.3. Інформувати міського голову у разі покладання на сектор роботи, що не належить до функцій чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.4. Залучати, за згодою керівників виконавчих органів міської ради, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів.

ІV. Структура сектору.

 

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду  та звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства.

4.2. На посади спеціалістів сектору можуть бути призначені особи, розпорядженням міського голови, згідно чинного законодавства.

4.3. Реорганізація чи ліквідація сектору є виключно компетенцією міської ради.

4.4.  У випадку зміни функцій , що виконуються сектором, у дане положення в установленому порядку, вносяться необхідні зміни.

 

 

Перелік адміністративних послуг :

 

Постановка громадян на квартирний облік

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги, яка надається населенню та суб'єктам господарювання міста Шостка «Постановка громадян на квартирний облік»

 

Підстави     надання     послуги (нормативно-правові акти)


-   Житловий кодекс УРСР

-   Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР

-   Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

-   Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

-   Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

-   Закон України «Про прокуратуру»

-   Закон України «Про міліцію»

-   Закон України «Про пожежну безпеку»

-   Закон України «Про статус суддів»

-   Постанови Кабінету Міністрів України з питань забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку»

-   Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»

-   Закон України «Про звернення громадян»

 

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них

 

 -  Заява про взяття на облік

 -   Копія   реєстраційного   номеру   облікової  картки   платника   податків(ідентифікаційний  код)

  - Копія паспорта громадянина України

 

 

-

- Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (додаток №2) від підприємств житлово комунальних господарств (ЖКО) - Довідка з місця роботи- клопотання з місйя роботи про надання житлової площі - Акт перевірки житлових умов заявника - Довідка з бюро технічної інвентаризації про наявність у власності житла на всіх членів сім'ї що перебувають на черзі (БТІ) - Наявність пільги заявника та членів сім'ї (копії  довідок:   одинока   мати,   багатодітна, інвалід, учасник бойових дій ВВВ та інше - у необхідних випадках до заяви додаються також    медичний    висновок,    довідка    про невідповідність         жилого         приміщення встановленим    санітарним    вимогам,    копія договору   піднайму   жилого   приміщення   в будинку, квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності-

4.

Оплата

- Безоплатно

5.

Порядок розгляду

- На засіданні виконавчого комітету

6.

Термін виконання

- Один місяць

7.

Відповідальний за виконання

- Завідувач сектором з обліку та розподілу житла Чигрин В. І.

8.

Результат послуги

Вручення заявникам завірених копій рішень виконавчого комітету

10.

Місце отримання послуги

Центр надання адміністративних послуг (вул. Леніна, 14)

11.

Причина відмови

Відсутність   необхідних  для  даної  послуги документів

12.

Порядок оскарження

В судовому порядку

13.

Відповідальність

Посадові особи несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення законодавства

14.

Інформаційне      забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Центрі надання адміністративних послуг або на веб-сайті Шосткинської міської ради

 

 

Технологічна картка

адміністративної послуги, яка надається населенню та суб'єктам господарювання міста Шостка «Постановка громадян на квартирний облік»

 

1. Подані заяви про взяття на квартирний облік та перелік необхідних документів ,  попередньо розглядає громадська комісія з житлових питань

2.Після позитивного рішення комісії сектором з обліку та розподілу житла готується проект рішення виконавчого комітету міської ради

-3. Проект рішення виноситься на засідання виконавчого комітету міської ради

4. Приймається остаточне рішення виконавчого комітету міської ради

 

Термін розгляду (чітко вказати термін виконання кожної дії при розгляді звернення)

Загальний термін розгляду даної адміністративної послуги один місяць з дня подання заяви та необхідних

 

Нормативна база:

 

Житловий кодекс УРСР;

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень;

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»;

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту»;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Закон України «Про прокуратуру»; Закон України «Про міліцію»; Закон України «Про пожежну безпеку»; Закон України «Про статус суддів»;

Постанови Кабінету Міністрів України з питань забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»; Закон України «Про звернення громадян»;

 

Перелік необхідних документів:

 

Заяви про прийняття на квартирний облік подається у виконавчий комітет за місцем проживання та адміністрації підприємств за місцем роботи. Заява підписується членом родини, який має самостійне право на отримання жилого приміщення та бажає разом перебувати на обліку;

До заяви додаються:

Довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію, видану установою, яка виконує експлуатацію будинку, або головою квартального комітету, якщо будинок у особовій власності;

Довідка про перебування на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті);

Довідка з місця роботи;

Довідка з міжрайонного бюро технічної інвентаризації про наявність нерухомого майна на праві приватної власності;

У необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (витяг з рішення виконавчого комітету) про невідповідність житлового приміщення встановленим санітарним та технічним вимогам, копія договору піднайму або договору найму.

Громадяни, які приймаються на облік на пільгових умовах або користуються правом першочергового , позачергового отримання житла вказують про це в заяві та надають відповідні документи.

 

Оновлено

01.11.16

 
 
 
 
КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДІЙ 
 
 
 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "СВЕМА"

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛІК

МІСТА  ШОСТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

 СТАТИСТИКА  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НС 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

освіта

ЦЕНТРАЛЬНА

РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

црл шостка

ШОСТКИНСЬКА ОДПІ 

ШОСТКИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

пенсионный фонд шостка

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  

ОРГАНІЗАЦІЯ УСВА

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"