Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Місцеві вибори 2015

 Гаряча лінія

 Поточні онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Державні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Державний реєстр виборців

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2017

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

ПЛАНИ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2017

 

   

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА 

 

 

 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-

 ПРЕДСТАВНИЦТВО

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

КАРТА ШОСТКИ

 

 

 

 

3. Відділ архітектури та містобудування

 Доступ до публічної інформації

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар , 14,  каб.4,6

Email:  archsh@ukr.net  

 

Начальник відділу:   Єфремов Володимир Вікторович, т. (05449) 2-05-80

 

Спеціалісти відділу:    

Головний спеціаліст  Казуріна Ірина В’ячеславівна ,  (05449) 2-25-82

Спеціаліст І категорії  Блаженко Крістіна Іванівна, (05449) 2-25-82

 

Графік особистого прийому громадян керівником:  понеділок з 08.00 до 12.00 год.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ архітектури та містобудування 

 

1. Відділ головного архітектора (далі відділ) є виконавчим органом міської ради, який здійснює керівництво в сфері містобудування та архітектури на території міста.

2. Відділ підзвітний і підпорядкований міській раді, її виконавчому комітету, міському голові.

3. Відділ в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу є:

         - реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;

         - аналіз стану містобудування, організація розроблення, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації;

         - координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду;

         - забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.

 5. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

         - готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд виконавчого комітету міської ради;

         - сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста;

         - розглядає пропозиції та подає до виконому міської ради висновки щодо визначення території, вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства, забезпечує контроль за їх використанням і забудовою, а також здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;

         - розробляє правила забудови міста та подає їх на затвердження в установленому законодавством порядку;

         - видає забудовникам в порядку, установленому облдержадміністрацією, архітектурно-планувальні завдання на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд, благоустрій території, надає дозволи на виконання будівельних робіт;

- розробляє пропозиції та готує виконкому міської ради висновки щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, складає і надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

         - надає замовникам, відповідно до правил забудови міста, вихідні дані на будівництво, реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, житлових будинків, господарських будівель;

- координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території міста; 

         -  забезпечує дотримання встановленого порядку:

         1) ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;

2) проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та        реконструкції конкретних об’єктів;

         - здійснює державний архітектурно-будівельний контроль;

         - забезпечує в межах повноважень охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування;

         - координує і спрямовує діяльність госпрозрахункових підрозділів;

         - приймає рішення про стадійність проектування, доцільність розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та типових проектів будинків і споруд, їх поверховість, необхідність внесення змін до цих проектів;

         - сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних, планувальних і технічних рішень;

         - надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань, організує реєстрацію, збереження і систематизацію топографо-геодезичних та геологічних матеріалів;

         - забезпечує ведення містобудівного кадастру міста, створює архів містобудівної документації, документів інспекції дежавного архітектурно-будівельного контролю;

         - організовує і проводить конкурси на розроблення проектів важливих об’єктів;

         - інформує через засоби інформації населення про містобудівні програми міста, розміщення важливих об’єктів;

         - сприяє діяльності місцевих організацій, творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

         - розглядає звернення громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення.

6. Відділ має право:

         - залучати спеціалістів інших підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

         - одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від міських органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         - скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

         - припиняти проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

7. Методичне керівництво та нормативне забезпечення  діяльності відділу здійснюється Держбудом України, а також управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами виконкому міської ради, представницькими органами, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 9. Відділ очолює головний архітектор міста, який призначається і звільняється з посади міським головою.

10. Головний архітектор міста: здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання; затверджує положення про структурні підрозділи.

11. Накази головного архітектора міста у разі порушення прав громадян, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені у судовому порядку.

12. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань, при відділі можуть створюватися містобудівна, науково-технічна, художня ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує головний архітектор міста.

13. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

 14. Для виконання робіт, пов’язаних з підготовкою вихідних даних по проектуванню, визначених правилами забудови міста та для забезпечення виконання функцій, визначених цим положенням, при відділі в установленому порядку можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи.

 

Перелік адміністративних  послуг:

 

1. Видача будівельних паспортів забудови земельних ділянок

 

Заява (зразок)

 

Начальнику відділу містобудування та архітектури Шосткинської міської ради

_______________________________

 

Замовник (П.І.П.)

_______________________________

_______________________________

(поштова адреса, телефон)

 

 

 

                                                         ЗАЯВА

 

 

         Прошу надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки під _____________________________________________________

(назва об’єкту)

за адресою _____________________________________________________

 

 

 

 

Дата                                                                             Підпис замовника

 

 

2. Надання містобудівних умов та обмежень

 

Заява (зразок)

 

Начальнику відділу містобудування та архітектури Шосткинської міської ради

_______________________________

 

Забудовник (П.І.П.)

_______________________________

_______________________________

(поштова адреса, телефон)

 

 

                                                         ЗАЯВА

 

 

         Прошу видати будівельний паспорт забудови земельної ділянки

за адресою _____________________________________________________

 

 

 

 

 

Дата                                                                             Підпис забудовника

 

 

 

3. Розміщення зовнішньої реклами 

 

 

Начальнику відділу містобудування та архітектури Шосткинської міської ради

_______________________________

 

Заявник  (П.І.П.)

_______________________________

_______________________________

(поштова адреса, телефон)

 

 

 

                                                         ЗАЯВА

 

 

         Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _____________________________________________________

 

 

 

 

 

Дата                                                                             Підпис заявника

 

 

Інформаційна картка надання адміністративної послуги «Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки»

 

 

1.

Орган, що надає адміністративну послугу

Відділ містобудування та архітектури Шосткинської міської ради

 

2.

Підстави надання послуги

(нормативно-правові акти)

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 листопада 2011 року № 4052-VI

Наказ Мінрегіонбуду від 05.07.2011 року №103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

3.

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимог до них

- заява на ім’я начальника відділу містобудування та архітектури;

- засвідчена в установленому  порядку  копія   документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
- засвідчена в  установленому   порядку   згода   співвласників земельної  ділянки  (житлового  будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки;
- ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці,  фасади,  максимальні  відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок);
- проект будівництва (за наявності). 

 

4.

Оплата

Безоплатно

5.

Порядок видачі

Надання документів зазначених п.3 до відділу містобудування та архітектури.

Підготовлення вимог до забудови земельної ділянки

(технічні умови щодо інженерного забезпечення отримуються замовником  самостійно  та  включаються  до  складу   будівельного паспорта).
Формування будівельного паспорту.
Складається будівельний паспорт у двох примірниках та підписується начальником відділу містобудування та архітектури.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

6.

 

Термін виконання

 

10-денний термін

 

7.

Відповідальний за виконання

Начальник відділу містобудування та архітектури – Єфремов В.В.

8.

Результат послуги

Будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт

9.

Місце отримання послуги

Центр надання адміністративних послуг

10.

Причина відмови

Підставою  для відмови у наданні будівельного паспорта є невідповідність  намірів  забудови   земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і правилам.

11.

Порядок оскарження

У встановленому законодавством порядку.

12.

Відповідальність

За порушення законодавства посадові особи несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність

 

 

 

 

Інформаційна картка надання адміністративної послуги «Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки»

 

 

1.

Орган, що надає адміністративну послугу

Відділ містобудування та архітектури Шосткинської міської ради

 

2.

Підстави надання послуги

(нормативно-правові акти)

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 листопада 2011 року № 4052-VI

Наказ Мінрегіонбуду від 07.07.2011 року №109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»

3.

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимог до них

- заява на ім’я начальника відділу містобудування та архітектури;

- засвідчена в  установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;
- ситуаційний план   (схема)  щодо  місцезнаходження земельної ділянки
(у довільній формі);
- викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
- кадастрова довідка  з   містобудівного   кадастру (у разі наявності);
- черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру -  за 
умови відсутності містобудівного кадастру);
- фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
- містобудівний розрахунок  з  техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва. 

 

4.

Оплата

Безоплатно

5.

Порядок видачі

Надання документів зазначених п.3 до відділу містобудування та архітектури.

Вивчення документів наданих замовником.

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

6.

 

Термін виконання

 

10-денний термін

 

7.

Відповідальний за виконання

Начальник відділу містобудування та архітектури – Єфремов В.В.

8.

Результат послуги

Містобудівні умови та обмеження є основною складовою вихідних даних.

9.

Місце отримання послуги

Центр надання адміністративних послуг

10.

Причина відмови

Підставою для відмови видачі містобудівних умов та обмежень є невідповідність  намірів  забудови земельної ділянки положенням 
відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.
 

11.

Порядок оскарження

У встановленому законодавством порядку.

12.

Відповідальність

За порушення законодавства посадові особи несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність

 

 

 

Оновлено

01.11.16

 

 

 
 
 
 
КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДІЙ 
 
 
 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "СВЕМА"

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛІК

МІСТА  ШОСТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

 СТАТИСТИКА  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НС 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

освіта

ЦЕНТРАЛЬНА

РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

црл шостка

ШОСТКИНСЬКА ОДПІ 

ШОСТКИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

пенсионный фонд шостка

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  

ОРГАНІЗАЦІЯ УСВА

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"