Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Доходи місцевого бюджету м. Шостка на 2012 рік

         Додаток 1  
        до рішення VIII сесії VI скликання
        від 28.12.2011
           
  Доходи місцевого бюджету на 2012 рік        
          (грн.)
           
  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код Разом у т.ч. бюджет розвитку
 
 
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 57 873 100,00 3 079 800,00 2 949 800,00 60 952 900,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 49 678 200,00 0,00 0,00 47 838 200,00
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 49 558 200,00     47 718 200,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 43 606 700,00     43 606 700,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4 110 900,00     4 110 900,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  600,00     600,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 840 000,00     1 840 000,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 120 000,00     120 000,00
12000000 Податки на власність 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу   7 000,00   7 000,00
12030100 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)   5 000,00   5 000,00
12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)   2 000,00   2 000,00
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів  7 975 900,00     7 975 900,00
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 1 000,00     1 000,00
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду 1 000,00     1 000,00
13030000 Платежі за користування надрами 5 000,00     5 000,00
13030200 Плата за користування надрами місцевого значення 5 000,00     5 000,00
13050000 Плата за землю 7 969 900,00     7 969 900,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 3 847 700,00     3 847 700,00
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 3 429 000,00     3 429 000,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 53 000,00     53 000,00
13050500 Орендна плата  з фізичних осіб 640 200,00     640 200,00
18000000 Місцеві податки і збори 219 000,00 2 975 800,00 2 949 800,00 3 194 800,00
18010000 Податок на нерухоме майно   5 000,00 5 000,00 5 000,00
18030000 Туристичний збір 10 000,00     10 000,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 5 500,00     5 500,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 4 500,00     4 500,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 209 000,00 26 000,00   235 000,00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 72 200,00     72 200,00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 78 200,00     78 200,00
18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 6 500,00     6 500,00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 2 000,00     2 000,00
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 41 490,00     41 490,00
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 5 200,00     5 200,00
18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 240,00     240,00
18041000 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту 50,00     50,00
18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами 720,00     720,00
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 2 400,00     2 400,00
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах   26 000,00   26 000,00
18050000 Єдиний податок   2 944 800,00 2 944 800,00 2 944 800,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб   900 000,00 900 000,00 900 000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб   2 044 800,00 2 044 800,00 2 044 800,00
19000000 Інші податки та збори    97 000,0   97 000,0
19010000 Екологічний податок   97 000,0   97 000,0
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення    57 700,0   57 700,0
19010200 Надходження від викидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти   17 500,0   17 500,0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на обєктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   21 800,0   21 800,0
19010500 Надходження від реалізованого палива податковими агентами- субєктами господарювання   0,0   0,0
20000000 Неподаткові надходження 3 310 400,00 4 852 481,00 0,00 8 162 881,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 41 900,00 0,00 0,00 41 900,00
21080000 Інші надходження 41 900,00 0,00 0,00 41 900,00
21080500 Інші надходження 40 000,00     40 000,00
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 400,00     400,00
21081100 Адміністративні штрафи  та інші санкції 1 500,00     1 500,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3 228 500,00     3 228 500,00
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 18 500,00     18 500,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 3 000 000,00     3 000 000,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності 3 000 000,00     3 000 000,00
22090000 Державне мито 210 000,00     210 000,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення  документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 191 000,00     191 000,00
22090400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 19 000,00     19 000,00
24000000 Інші неподаткові надходження 40 000,00 4 900,00 0,00 44 900,00
24060000 Інші надходження 40 000,00 3 000,00 0,00 43 000,00
24060300 Інші надходження 40 000,00     40 000,00
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього прирродного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності   3 000,00   3 000,00
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій   1 900,00   1 900,00
24110900 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним  кредитом, наданим молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла   1 900,00   1 900,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4 847 581,00   4 847 581,00
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами   4 847 581,00   4 847 581,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями   4 847 581,00   4 847 581,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 1 040 100,00 1 040 100,00 1 040 100,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0,00 804 100,00 804 100,00 804 100,00
31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить  Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності    804 100,00 804 100,00 804 100,00
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 0,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00
33010000 Надходження від продажу землі 0,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського при-значення до розмежування земель дер-жавної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарсь-кого призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані обєкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)   146 000,00 146 000,00 146 000,00
33010500 Надходження коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподар-ського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського при-значення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об"єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)   90 000,00 90 000,00 90 000,00
  ВСЬОГО ВЛАСНИХ ТА ЗАКРІПЛЕНИХ ДОХОДІВ 61 183 500,00 8 972 381,00 3 989 900,00 70 155 881,00
40000000 Офіційні трансферти  158 800 748,3 1 711 600,0 0,0 160 512 348,3
41000000 Від органів державного управління 158 800 748,3 1 711 600,0 0,0 160 512 348,3
41020000 Дотації  87 151 400,0 0,0 0,0 87 151 400,0
41020100 Дотації вираівнювання, що одержуютья з державного бюджету  86 753 600,0     86 753 600,0
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченності  397 800,0     397 800,0
41030000 Субвенції 71 649 348,3 1 711 600,0 0,0 73 360 948,3
41030300 Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування 20 000,0     20 000,0
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 46 420 500,0     46 420 500,0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 22 075 900,0     22 075 900,0
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового  палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 2 386 900,0     2 386 900,0
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 82 000,0     82 000,0
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   1 711 600,0   1 711 600,0
41035200 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 261 400,0     261 400,0
41035300 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 3 448,30     3 448,30
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною" 399 200,0     399 200,0
  Всього доходів 219 984 248,30 10 683 981,0 3 989 900,0 230 668 229,30


 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"