Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Рішення ХІІІ сесії міської ради VІ скликання "Про місцевий бюджет м. Шостка на 2013 рік"

від  25.12.2012р.

 

 
 
 

 

   Про   місцевий бюджет

   м. Шостка на 2013 рік

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом проект місцевого бюджету м.Шостка на 2013 рік, сформований на підставі Бюджетного Кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська  рада

 

       ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету м.Шостка на 2013 рік у сумі 261 615,9 тис. грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі  67 829,9 тис. грн., дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі 85 575,5 тис. грн., субвенції з державного бюджету у сумі 92 113,6 тис. грн. по загальному фонду та 1 848,9 тис.грн. по спеціальному фонду, субвенції з обласного бюджету у сумі 3 789,1 тис.грн.  по загальному фонду.

Обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету м.Шостка визначити у сумі 249 308,1 тис. грн., спеціального фонду місцевого  бюджету м.Шостка визначити у сумі 12307,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку у сумі 6 677,6 тис. грн.  (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків місцевого бюджету м.Шостка на 2013 рік у сумі 261 545,9 тис. грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 249 133,1 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі  12 412,8 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3, 3.1).

3. Установити профіцит місцевого бюджету м.Шостка  у сумі 105,0 тис. грн., в тому числі:

загального фонду місцевого бюджету у сумі 105,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)     (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету м.Шостка у сумі  105,0тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі  105,0 тис.грн. (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі  40,0 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2013 рік:

   дотація вирівнювання з державного бюджету у сумі 85 575,5 тис. грн.;

   субвенцій місцевому бюджету м.Шостка у сумі 97 751,6 тис. гривень,  в т.ч.

З державного бюджету:

 - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 61 589,3 тис.грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 27 606,7 тис.грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 302,1 тис.грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 98,5 тис.грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 517,0 тис.грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 1 848,9 тис.грн.

З обласного бюджету:

- Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 3 777,1 тис.грн.;

- Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 12,0 тис.грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевому бюджету м.Шостка здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету згідно із додатком № 4 до цього рішення.

8. Установити обсяг повернення кредитів до місцевого бюджету м.Шостка у сумі 13,4 тис.грн. та надання кредитів з місцевого бюджету м.Шостка, у сумі  83,4тис.грн. в 2013 році (додаток № 5).

9. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10.  Установити обсяг резервного фонду місцевого бюджету м.Шостка на 2013 рік у сумі 100,0 тис. гривень.

11.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету м.Шостка на 2013 рік за їх економічною  структурою:  

 оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

 нарахування на заробітну плату ( код 2120);

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);

 забезпечення продуктами харчування (код 2230);

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

 трансферти населенню ( код 2700) .

 Установити, що фінансування видатків по захищених статтях місцевого бюджету проводиться в першочерговому порядку.

12. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету м.Шостка кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму   15 238,5 тис.грн. (додаток 8).

13. Установити, що розпорядники коштів місцевого бюджету м. Шостка у 2013 році мають право брати бюджетні зобов’язання в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних  зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

14. Надати право виконавчому комітету Шосткинської міської ради при необхідності  вносити зміни до доходної та видаткової частини місцевого бюджету  м. Шостка  на суми, отриманих з державного бюджету та обласного бюджету субвенцій і додаткових дотацій та на залишок коштів спеціального фонду, який склався на початок року та при необхідності вносити зміни та уточнення до місцевого бюджету м. Шостка на 2013 рік в межах загального обсягу видатків з  подальшим затвердженням на сесії міської ради .

15. Дозволити фінансовому управлінню Шосткинської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів місцевого бюджету           м. Шостка у 2013 році здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень в межах загального фонду за економічною класифікацією.         

16. Надати дозвіл виконавчому комітету Шосткинської міської ради на отримання середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету м.Шостка, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Доручити фінансовому управлінню Шосткинської міської ради укласти договір про надання середньострокової позики з Головним управлінням ДКСУ у Сумській області.

17. Надати дозвіл фінансовому управлінню Шосткинської міської ради отримувати позики в  Головному управлінні ДКСУ у Сумській області на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом місцевого бюджету на строк до 60 днів у межах поточного бюджетного періоду, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

18. Розпорядникам коштів місцевого бюджету м.Шостка забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

19. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують витрати, затверджені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.

В такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.  

20. Надати право фінансовому управлінню Шосткинської міської ради на конкурсних засадах розміщувати на депозитних рахунках в установах комерційних банків тимчасово вільні кошти загального і спеціального фондів місцевого бюджету м.Шостка та  на підставі рішення конкурсної комісії укласти відповідні угоди з установами банків, які нададуть найбільш вигідні пропозиції по розміру процентів, які нараховуються на вклад.

21.  Рішення міської ради від 28.12.2011 р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2012 рік» із змінами і доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2013 року  у зв’язку з прийняттям цього рішення.

22.  Додатки  1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"