Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Розпорядженя міського голови "Про утворення координаційної ради з питань запобігання корупції та усунення її наслідків на території м. Шостка"

Відповідно розпорядження голови Сумської обласної  державної адміністрації від 28.01.2011 № 47 “Про  утворення координаційної ради з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території Сумської області”, з метою покращення роботи виконавчого комітету Шосткинської міської ради з правоохоронними органами у сфері боротьби з корупцією, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку:

         1. Утворити координаційну раду з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території м. Шостка та затвердити її склад (додається).

         2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території м. Шостка, що додається.

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

11.03.11  №20

 

Склад

координаційної ради з питань запобігання, протидії корупції

та усунення її наслідків на території м. Шостка

 

 

Нога                                       міський голова,

Микола Петрович                 голова координаційної ради

 

Кравченко                           - керуючий справами

Олена Миколаївна                 виконкому, заступник голови

                                                координаційної ради

 

Науменко Микола             -   начальник відділу з питань

Тимофійович                          мобілізаційної та режимно-секретної роботи

                                               Шосткинської міської ради, секретар

                                               координаційної  ради

 

Члени координаційної ради:

 

Тиченко Сергій                  -   начальник ШМРВ СБУ ( за згодою)

Васильович

 

Мотека Андрій                   -   заст. міжрайонного прокурора ( за згодою)

Валерійович

 

Ємельяненко Олександр   -  ачальник МВ ГУМВС України (за згодою)

Дмитрович                              в Сумській області

 

Горянська Алла                   -  начальник КРУ (за згодою)

Іванівна

 

Мазуренко Олексій             -   начальник ШМРДПІ (за згодою)

Володимирович

 

Гудима Микола                   -   начальник міськрайонного (за згодою)

Васильович                              управління юстиції

 

Риков Руслан                        -  військовий комісар  Шосткинсько- (за згодою)

Миколайович                           Середино-Будського об’єднаного

                                                  міського військового комісаріату

 

 

Кошик Людмила                 -   директор міськрайцентру

Прокопівна                              зайнятості населення      (за згодою)

 

Коваленко Ірина                 -  директор телекомпанії

Олексіївна                             “ Акцент”       (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

11.03.11  № 20

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань запобігання, протидії корупції

та усунення її наслідків на території м. Шостка

 

          1. Координаційна рада з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території  м. Шостка (далі – координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при міському голові.

          2. Координаційна рада утворюється розпорядженням міського голови у складі голови, заступника голови, секретаря та членів координаційної ради, що діють на громадських засадах. Головою координаційної ради є міський голова м. Шостка, заступником – керуючий справами виконкому, секретарем – начальник відділу з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи Шосткинської міської ради.

          3.  У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної  Ради України, міжнародними договорами України,  розпорядженнями голови Сумської обласної державної  адміністрації та іншими нормативно-правовими актами з питань  запобігання і протидії корупції, а також цим Положенням.

          4. Основним завданням координаційної ради є:

          4.1. Розроблення і подання міському голові м. Шостка пропозицій щодо приорітетних напрямків реалізації державної антикорупційної політики, покращення  роботи  виконавчого комітету  Шосткинської міської ради з правоохоронними органами м. Шостка, сприяння здійсненню аналітичного, консультативного, інформаційного, науково-дослідницького та організаційного забезпечення діяльності  виконавчого комітету Шосткинської міської ради у сфері  запобігання та протидії корупції на території  міста.

         4.2. Підготовка пропозицій про розроблення дієвого та ефективного механізму реалізації антикорупційного законодавства України, запобігання корумпованих зв’язків і втягнення  посадових осіб у протиправну  діяльність тощо.

         4.3. Здійснення систематичного аналізу корупційних  проявів на території м. Шостка та заходів, що вживаються  для їх запобігання і протидії, напрацювання пропозицій щодо створення сприятливих умов  для залучення інвестицій, спрощення дозвільних та інших процедур  щодо  ведення малого і  середнього  бізнесу та ліквідації причин, що зумовлюють порушення  у цій сфері.

           4.4. Розгляд   на засіданнях звернень  фізичних, юридичних осіб та іншої інформації про причетність посадових осіб до порушення антикорупційного законодавства.

          4.5. Унесення пропозицій до проектів розпоряджень, рішень виконавчого комітету Шосткинської міської ради з питань запобігання  та протидії корупції, ініцюювання розгляду на засіданнях, робочих нарадах при міському голові відповідних питань.

          4.6. Виконання інших завдань щодо запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території м. Шостка,  що визначаються  міським головою.

           5. Координаційна рада має право:

           5.1. Вивчати стан додержання і виконання виконавчим комітетом Шосткинської міської ради,  підприємствами, установами і організаціями (незалежно від підпорядкованості та форми власності) Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції.

            5.2. Отримувати від  виконавчого комітету Шосткинської міської ради підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для здійснення покладених на них завдань.

            5.3. Залучати  працівників підприємств, установ і організацій, виконавчого комітету Шосткинської міської ради, правоохоронних і контролюючих органів (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань  громадян, науковців, експертів (за згодою) до участі в проведенні засідань координаційної ради та надання консультацій.

            5.4. Вносити  пропозиції щодо притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них  обов’язків та завдань щодо запобігання корупції.

             6. Основною організаційною формою діяльності координаційної ради є засідання, періодичність проведення яких визначається її головою.

             Про день і місце засідання координаційної ради її члени та запрошені повідомляються не пізніше, ніж за три робочих дні.

             7. Засідання координаційної ради проводить її голова (у випадку відсутності голови – заступник). Засідання координаційної ради  є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Члени координаційної ради  беруть  участь у засіданні особисто.

            8. Рішення координаційної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від її складу і є обов’язковими для розгляду органами та посадовими особами, яким вони адресовані.

            9. Підготовка матеріалів на засідання координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом видання міським головою м. Шостка відповідного розпорядження чи доручення.

           10. Робота координаційної ради висвітлюється в засобах масової інформації та шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті  виконавчого комітету Шосткинської міської ради.

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"