Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Звіт про базове відстеження результативності проекту рішення Шосткинської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

Звіт

про базове відстеження результативності

проекту рішення Шосткинської міської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

     Проект рішення Шосткинської міської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» .

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

     Фінансове управління Шосткинської міської ради Сумської області.

 

3. Цілі прийняття акта

     Цілями прийняття цього регуляторного акту є створення належного життєвого середовища для мешканців Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади шляхом вирішення визначених проблем, встановлення на території об’єднаної Шосткинської міської територіальної громади  місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок, які будуть діяти у 2020 році та реалізація державної політики у податковій сфері.                                        З прийняттям даного рішення пропонується часткового розв’язати проблеми: енергоефективності інфраструктури об’єднаної Шосткинської міської територіальної громади, якості доріг, забезпечення надання медичних послуг високого рівня у Шосткинському госпітальному окрузі, створеному у січні 2019 року, виконання соціально важливих місцевих програм.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

     З 15.03.2018 по 25.03.2018 року.

 

5. Тип відстеження

     Базове відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

     Для проведення  базового  відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: 

     Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі статистичні показники результативності:

-         обсяги  надходжень до бюджету міста відповідних місцевих  податків і зборів, гривні ;

-         питома вага надходжень від місцевих податків і зборів в загальному обсязі доходів місцевого бюджету, відсотки.

     Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу статистичної інформації фінансового управління Шосткинської міської ради Сумської області та інформації отриманої від Шосткинського управління ГУ ДФС у Сумській області.

    

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

     На основі отриманих даних проведено аналіз  за показниками результативності регуляторного акту:

 

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2018 (факт)

 

2019 (план)

 

2020 (очікувані надходження, у зв’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходження місцевих податків і зборів, в тому числі:

43107,7 тис.грн.

46420,4 тис.грн.

 

49019,9 тис.грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку

2077,1 тис.грн.

2408,7 тис.грн.

2543,6 тис.грн.

плата за землю

16278,1 тис.грн.

16954,8  тис.грн.

17904,3 тис.грн.

транспортний податок

140,0 тис.грн.

125,0 тис.грн.

132,0 тис.грн.

єдиний податок

24594,6 тис.грн.

26911,5 тис.грн.

28418,5 тис.грн.

збори

17,9 тис.грн.

20,4 тис.грн.

21,5 тис.грн.

Питома вага надходжень від місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних і закріплених доходів місцевого бюджету, відсотки

19,8

19,1

19,1

Кількість суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

2854

2854

2854

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Згідно з бюджетним законодавством місцеві податки і збори є важливими складовими доходів та одними з джерел наповнення загального фонду бюджету міста Шостка, за рахунок якого забезпечується функціонування соціально важливих місцевих програм та утримуються бюджетні установи. 

За 2018 рік до місцевого бюджету м. Шостка надійшло місцевих податків і зборів у сумі 43,1 млн.грн., в тому числі: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2,1 млн.грн., транспортного податку -0,1 млн.грн., плати за землю -16,3 млн.грн. ; єдиного податку -24,6 млн.грн., місцевих зборів -0,02 млн.грн., що дозволило реалізувати частину завдань передбачених міськими програмами та досягти цілей прийняття регуляторного акту - рішення  «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік», а саме :

- направлено 19,2 млн.грн. на реалізацію окремих завдань програми «Охорона здоров'я на 2017-2020 роки», в тому числі: на виплату заробітної плати працівникам вторинної ланки - 5,9 млн.грн., придбання медичного обладнання (ендоскопічної системи, холтера, електрокоагулятора  та ін.) -1,2 млн.грн., оплату енергоносіїв-10,5 млн.грн., забезпечення ліками хворих на цукровий та нецукровий діабет -1,2 млн.грн., проведення капітального ремонту-0,4 млн.грн.;

- направлено по галузі «Освіта» 10,0 млн.грн. на укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти -7,1 тис.грн. та частково на оплату спожитих енергоносіїв -2,9 млн.грн., згідно напрямків програми «Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки»;

- надані різні види матеріальної допомоги найуразливішим верствам населення на суму 2,9 млн.грн. на виконання «Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів»;

- проведена частина робіт з благоустрою міста на суму 9,8 млн.грн. згідно з «Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Шостка на 2017-2020 роки», в тому числі: 4,9 млн. витрачено на ремонт покрівель, поточний ремонт автодоріг -3,5 млн.грн., утримання мереж вуличного освітлення -1,4 млн.грн.;

-на проведення спортивних заходів та придбання спортивного обладнання профінансовано 1,2 млн. грн., для виконання завдань передбачених «Програмою розвитку фізичної культури і спорту в м.Шостка на 2017-2020 роки».

У 2019 році планується отримати фінансовий ресурс від сплати місцевих податків і зборів у обсязі 46,4 млн.грн., який буде спрямовано на досягнення цілей визначених при розробці діючого у 2019 році регуляторного акту- рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік», а саме забезпечення виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери, розвитку м.Шостка. Для визначення ступеня досягнення визначених цілей у третьому кварталі 2019 року буде проведено повторне відстеження результативності регуляторного акту.

Внаслідок реалізації проекту регуляторного акту - рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» передбачається отримати у 2020 році надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста Шостка у сумі  49 млн.грн., що більше у порівнянні з 2019 роком на 2,6 млн.грн. (або на 5,6%). Вказані кошти будуть направлені на встановлені цілі - подальший розвиток території та інфраструктури об’єднаної Шосткинської міської територіальної громади для створення належного життєвого середовища для мешканців міста Шостка та села Ображіївка.

Планується, що питома вага місцевих податків і зборів у загальному обсязі власних та закріплених доходів у 2020 році також не зменшиться у порівнянні з 2019 роком.

Зменшення кількості платників місцевих податків і зборів у 2020 році не передбачається.

     Прийняття даного регуляторного акту забезпечить  :

- проведення капітального ремонту Шосткинської центральної районної лікарні, продовження реконструкції приміщень дитячої лікарні, придбання сучасного медичного обладнання та комплектуючих, оплату за спожиті енергоносії для надання сучасних медичних послуг високого рівня  Шосткинським госпітальним округом за рахунок направлення коштів у сумі 12 млн.грн. на виконання завдань передбачених міською комплексною програмою «Охорона здоров'я на 2017-2020 роки »;

- здійснення заходів зі збільшення енергоефективності місцевої інфраструктури - проведення капітального ремонту житлового фонду та термомодернізації житлових будинків, шкіл, садочків , реконструкції мереж вуличного освітлення з використанням енергоефективних світильників, реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж на суму понад 13 млн.грн. згідно «Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2020 рік» та комплексної програми «Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роках»;

-  виконання робіт з покращення якості доріг, а саме проведення капітального ремонту, реконструкції та утримання доріг та тротуарів, реконструкції внутрішньоквартальних проїздів на суму понад 19  млн.грн.  згідно «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Шостка на 2016-2020 роки» (на її виконання щороку необхідно до 100 млн.грн.) та «Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2020 рік»;

- виплату матеріальної допомоги, пільг та компенсацій найуразливішим верствам населення на суму понад 3 млн.грн., згідно завдань передбачених «Міською програмою соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів» та здійснення фінансування «Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 роки» на суму 2 млн.грн., що дозволить організувати гарний відпочинок та оздоровлення дітей.

     Показником результативності регуляторного акту - проекту рішення Шосткинської міської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» стане забезпечення реалізації соціально важливих місцевих програм в галузях охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, освіти та інших за рахунок надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету міста Шостка у 2020 році.

 

 

Начальник фінансового управління                                                  О.І.Голушко

Шосткинської міської ради

 

 

 

26.03.2019

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"